Nieuws >

Nieuwjaarsbrief aan de bewoners van Muide-Afrikalaan, Sluizeken-Ham, Macharius en Dampoort

Volgende tekst werd onder de vorm van een pamflet verspreid aan de bewoners van de Gentse buurten Muide-Afrikalaan, Sluizeken-Ham, Macharius en Dampoort:

WAAROM NIET DROMEN VAN EEN GROOT PARK AAN HET WATER?

Beste medeburgers,

Sinds 2005 werkt het Stadsbestuur aan een plan voor de herbestemming van de oude haventerreinen rond het Handelsdok, het Achterdok en het Houtdok. Samen vormen ze de ‘Oude Dokken’ en zijn ze goed voor 45 ha. Het Stadsbestuur kiest daarbij voor een zeer sterke bebouwing met veel appartementen in hoogbouw, waartussen dan enkele stroken groen.

Nu na bijna vier jaar voorbereidend werk worden jullie er eindelijk bij betrokken. Er komt een klankbordgroep waar onder meer een zestal bewoners (één uit elke aanpalende wijk) zitting kunnen nemen. Met de Groen-afdelingen uit de betrokken wijken vonden we dat een goed moment om het debat te openen over ons alternatief. Want in het najaar van 2008 heeft de plaatselijke afdeling van Groen Sluizeken-Muide-Wondelgem een voorstel uitgewerkt om aan de Oude Dokken een groot park van 12 ha te laten groeien in opeenvolgende stappen. Het plan vind je verder in deze tekst.

Eén groot park én 1.000 woningen zonder hoogbouw

Groen stelt voor om de zone tussen het Handelsdok en de Afrikalaan (met uitzondering van een bebouwde strook langs die Afrikalaan) aan te leggen als een groot park. Enkel in het noordelijk deel zou dit park doorsneden worden door de toegangsweg naar de te bouwen Handelsdokbrug. Je hebt daar dan 12 ha die je in een groot eigentijds park met een diversiteit aan plekken en mogelijkheden voor jong en oud kan inrichten. 

Naast dit groot park blijven er nog twee andere belangrijke zones te ontwikkelen. In het noorden rond het Houtdok is er ruimte voor een belangrijke nieuwe woon­wijk. Er is daar voor ons plaats voor zowel appartementen als eengezins­woningen. In het zuiden langs het Achterdok is een meer dense en gemengde ontwikkeling als stationsomgeving rond de Dampoort op zijn plaats. De plannen hoeven niet zoveel af te wijken van wat het stadsbestuur voorstelt.

Langs het park en in de twee te ontwikkelen wijken kunnen er samen een 1.000-tal woningen komen. Dat is dubbel zoveel dan welke andere nieuwe woonwijk die in Gent in de laatste dertig jaar werd gebouwd.

Laatste kans op een groot park!

Waarom is een groot park te verkiezen boven versnipperd groen? Het noorden van de binnenstad en de 19de-eeuwsegordel heeft weinig groen en wat er is, is meestal klein van oppervlakte, geschikt voor beperkt gebruik en gericht op de allerkleintjes of wie weinig mobiel is. Dat geldt voor alle aanpalende wijken.
Gent kent al bij al weinig grote parken en ze liggen veraf: Sint-Baafskouter ligt al een heel eind in Sint-Amandsberg, het Albertpark en het Citadelpark liggen aan de andere kant van de Binnenstad en de Groene Vallei ligt aan de andere kant van de 19de-eeuwse gordel. Nochtans hebben de nieuwe eigentijdse parken in de Groene Vallei en Sint-Baafskouter aangetoond dat ze een belangrijke meer­waarde zijn voor de omliggende buurten.
Hier is een laatste kans om op de grens tussen de binnenstad en de omliggende volkswijken een groot park aan te leggen. Daarna is alles toegebouwd.

Informeren, overleggen en dromen …

Dus waarom niet samen dromen van een groot park aan het water? Kunnen we een mooiere nieuwjaarswens op tafel leggen? Is het niet belangrijk dit plan in de weegschaal te leggen tegenover het plan voor een hoogbouwwijk?

Met deze eerste brief willen we jullie als inwoners van de betrokken wijken wijzen op ons alternatief. Zo kan je met een breder zicht overleggen met je buren en je mening vormen over wat er aan de Oude Dokken zou moeten gebeuren. Wil je meer info, dan kan je het dossier opvragen of komen we zelfs langs om wat meer uitleg te verstrekken op een avond waar je ook je vrienden of je buren op hebt uitgenodigd. Je kan mailen naar info@groensluizekenmuide.be of uw vraag rechtstreeks doorsturen via dit formulier. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met een van de secretarissen van Groen. Vermeld graag of u

  • meer info wenst over de Groen voorstellen voor een groot park aan de Oude Dokken
  • op de hoogte wenst gehouden te worden van de evoluties in het dossier Oude Dokken
  • zelf een infoavond wil houden bij u thuis over een groot park aan de Oude Dokken
  • meer info wil krijgen over Groen en de plaatselijke afdeling in mijn wijk

Verder nog het allerbeste, veel geluk, prettig wonen en een goede gezondheid in 2009.

Met groene groeten,

Marc Heughebaert, secretaris Groen Sluizeken-Muide-Wondelgem, Sint-Theresiastraat 28, 9000 Gent – 0477/44.76.97
Bart Van Kerkhove, secretaris Groen Macharius-Heirnis, Ossenstraat 55, 9000 Gent – 0472/35 62 54
Mario Tondeleir, secretaris Groen Sint-Amandsberg, Oostakker en Kanaal-dorpen, Antwerpsesteenweg 493, 9040 Sint-Amandsberg – 09/229 19 09


Meer nieuws:

2013-05-20Layout website Groen Sluizeken-Muide-Wondelgem vernieuwd!
2008-01-01Nieuwjaarsbrief aan de bewoners van Muide-Afrikalaan, Sluizeken-Ham, Macharius en Dampoort