Groen alternatief

Het Groen alternatief is in de eerste plaats een reactie op het voorontwerp RUP van november 2007. Onrechtstreeks is het uiteraard ook een alternatief voor het Stadsontwerp dat OMA had opgemaakt. Er is wel een verschil. Het alternatief duidt eerder aan wat de gewenste potentie-invulling is van de verschillende zones. Het heeft dus zeker niet de allure van een stadsontwerp.

Belangrijke vaststelling is ook dat ondanks het vrij grote park er toch nog altijd ruimte is voor een 950-tal woningen. Daarmee blijft het de grootste wijkontwikkeling die momenteel in Gent is gepland.

Het alternatief omvat volgende punten:

  1. Centraal een park aan het water
  2. Een nieuwe woonwijk rond het Houtdok
  3. Verdichting van de stationsomgeving rond het Achterdok
  4. Gebonden architectuur versus strakke kijkarchitectuur

Groen! alternatief plan:

Groen! alternatief plan

ga verder...

Printversie volledige perstekst