Vervolg

De besluitvorming rond de Oude Dokken staat nu voor een cruciale fase die ongeveer anderhalf jaar in beslag zal nemen. Op dit moment is de opmaak van het Plan-MER in de eindfase. In het najaar wordt dit rapport afgewerkt waarna de procedure voor het RUP kan starten. Die procedure zal normaal lopen tot midden 2010.
Het openbaar onderzoek over het voorstel van RUP zal daarbij een belangrijk ijkpunt worden. Het is gepland voor over een jaar (najaar 2009).

Het RSG kan daarin een doorslaggevend element worden. Zowel het ontwerp van OMA en de huidige afgeleide ervan, als ons ontwerp vergen een bijsturing van het RSG want ze zijn niet in overeenstemming met het richtinggevend deel van het RSG. Het zou voor iedereen een argument moeten zijn om in alle openheid het debat te voeren en alle opties in een open geest te onderzoeken.

Groen Sluizeken-Muide-Wondelgem zal daarom in de komende weken op ronde gaan in de omliggende wijken met het alternatief voorstel en steun zoeken voor een grondige bijsturing van de geplande stadsontwikkeling aan de Oude Dokken.

Printversie volledige perstekst