Over Groen Sluizeken-Muide-Wondelgem

Groen Sluizeken-Muide-Wondelgem is de plaatselijke afdeling van Groen Gent die actief is in de wijken Sluizeken-Tolhuis-Ham, Muide-Meulestede-Afrikalaan en in Wondelgem.

De afdeling is opgericht op 3 november 2003 toen een grote ledengroei het mogelijk maakte om de toenmalige Agalev-afdeling Gent-Noord op te splitsen. De afdeling Gent-Noord omvatte op dat moment de hele 19de-eeuwse gordel binnen het oude Gent (van de Brugse Poort over de Muide tot Heirnis).

Groen Sluizeken-Muide-Wondelgem is een actieve afdeling die zich mengt of waar nodig het debat in gang steekt bij alle grote ontwikkelingen die de wijken kennen. Dat gebeurde onder mee rond:

  • het Voorhavenproject en in het bijzonder het outletcenter;
  • het ondertussen afgeblazen project voor een viaduct dwars door de Muide en de ophoging van de spoorlijn Gent-Eeklo;
  • de projectontwikkeling rond de Acec-site;
  • het stadsontwikkelingsproject ‘de Oude Dokken’.

Daarnaast speelt de afdeling Groen Sluizeken-Muide-Wondelgem ook in op meer alledaagse problemen in de wijken zoals slecht onderhouden voet- en fietspaden, de problemen rond de grofvuilophaling, verkrotte woningen, het uitblijven van sociale huisvestingsprojecten en andere zaken die de leefbaarheid van de wijken aantasten, zoals het gebrek aan groen.

Groen Sluizeken-Muide-Wondelgem komt op voor sociale stadsvernieuwing, meer groen, een betere dienstverlening en minder en veiliger verkeer door onze wijken.

Vanuit de afdeling wordt ook de interne politieke werking van Groen sterk opgevolgd. Dat geldt zowel voor het Gentse niveau (partijbestuur, politieke raad, open fractievergaderingen), het regionaal niveau (regio-overleg Gent en rand) als voor landelijke congressen. Telkens wordt geprobeerd om een eigen inbreng te hebben, die dikwijls gesmaakt wordt door de andere deelnemers.

Voormalig Agalev-gemeenteraadslid Marc Heughebaert is de secretaris van de afdeling.

Contact: 0477/44.76.97, info@groensluizekenmuide.be of via postadres Sint-Theresiastraat 28, 9000 Gent.